Revija vina hrvatskih autohtonih sorata „Vina od davnina“

Na ocjenjivanje vina prijavilo se 63 proizvođača sa 121 uzorkom vina proizvedenih od 26 autohtonih sorata različitih godina berbe ( 2011.-2017. godine).
Prvo ocjenjivanje vina autohtonih sorata vinove loze Republike Hrvatske koje prethodi Reviji vina hrvatskih autohtonih sorata „Vina od davnina“ održano je 27. ožujka 2018. godine na vinogradarsko-vinarskom pokušalištu Jazbina Agronomskog fakulteta u Zagrebu.

Organizator ocjenjivanja bila je Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba uz pomoć suorganizatora i partnera Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču, Hrvatskog centra za poljoprivredu hranu i selo i Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita.

Na ocjenjivanje vina prijavilo se 63 proizvođača sa 121 uzorkom vina proizvedenih od 26 autohtonih sorata različitih godina berbe ( 2011.-2017. godine).

Organoleptičko ocjenjivanje provedeno je prema međunarodnoj metodi 100 pozitivnih bodova, a sukladno Pravilniku o ocjenjivanju vina, šampion u kategoriji bijelih vina regije Primorska Hrvatska izabran je:
Pošip 2017. Vinarija Milan, Kaštel Novi